Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Ukázky z výstav

Každým rokem se s našimi restaurovanými exponáty účastníme různých výstav a dalších akcí pro veřejnost. Jsme pravidelnými účastníky srazů historické techniky z našeho oboru.

parní válec Zettelmeyer a lokomobila Brand & Lhuillier na výstavě "Pradědečkův traktor"

Několik ukázek z posledních našich výstav a akcí pro veřejnost si můžete prohlédnout zde:

7.9.2013 - den otevřených dveří muzea v bývalé textilní továrně Vonwiller v Žamberku.
6.9.2013 - zpřístupnění nových expozic v textilní továrně Vonwiller v Žamberku.
11.6.2011 - sraz historické techniky firmy J. Krátký v rámci akce "Rotující setrvačníky"
9.6.2011 - parní válec Škoda v teplárně Liberec
4.6.2011 - parní stroje v NZM Čáslav v rámci akce "Pradědečkův traktor"
4.9.2010 - neveřejná jízda parního automobilu Locomobile restaurovaného v našich dílnách
12.6.2010 - naše motory na srazu stabilních motorů "Rotující setrvačníky"
3.10.2009 - výstava stabilních motorů v rámci Motortechny
4.7.2009 - Memoria Auto Wikov 1924 - 2009
27.6.2009 - naše motory na "Oldtimer festivalu" na zámku ve Slavkově u Brna
8.5.2009 - parní válec Zettelmeyer na oslavách 100 let výročí ČHŽ
starší - ukázky z našich dřívějších výstav a akcí pro veřejnost.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic