Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Historické stabilní motory

Mohutný rozmach parních strojů v druhé polovině devatenáctého století byl způsoben postupným zdokonalováním konstrukce parního stroje. Největší slabinou ale zůstávala nutnost externího vyvíječe energie - parního kotle.

dobová fotografie stabilního motoru při práci na stavbě

Proto se vynálezci věnovali nejen vylepšování parního stroje, ale zdokonalovali i stroj jiný, který na místo rozpínání stlačené páry fungoval na principu rozpínání zápalné směsi plynu či jiné třaskavé látky se vzduchem. Z této myšlenky v průběhu let vzniknul nakonec spalovací motor plynový, poháněný buď svítiplynem, dřevoplynem, acetylenem, plynem koksovým či jiným. S dalším zdokonalováním a zvyšováním bezpečnosti pak konstruktéři začali využívat pro pohon výbušné směsi kapalných látek se vzduchem - benzin, líh, petrolej a později naftu.

Spolu s vývojem nových konstrukcí se spalovací motory jako zdroje energie stále více rozšiřovaly - hlavně pro svou okamžitou pohotovost ke startu a jednoduchost obsluhy oproti parnímu stroji a kotli. Parním strojům začaly postupně konkurovat ve všech oblastech: motory stacionární jako zdroje energie pro dílny, výrobny, mlýny, vodárny, atp.; motory převozné (zemědělské), označované též jako benzinové či naftové lokomobily, jako pohon všemožných hospodářských strojů a zařízení; později pak i motory zabudované uvnitř strojů, traktorů či prvních automobilů.

Éra stabilních spalovacích motorů u nás skončila nástupem elektrifikace v padesátých a šedesátých letech, kdy došlo i k výraznému zlevnění elektromotorů. V odlehlých oblastech venkova se ale poslední mohykáni udrželi v provozu až do přelomu dvacátého století.

Nástupci stabilních spalovacích motorů se staly elektromotory, nejdříve samostatné (rovněž i převozné), pohánějící různé stroje přes ploché řemeny shodně jako stabilní motory spalovací, později už jako přímá součást těchto strojů.

Sbírka historických stabilních motorů

Sbírku historických motorů výrazně zaměřujeme na české a moravské výrobce, jen okrajově se věnujeme výrobcům ze zahraničí, kteří své výrobky dodávali i do českých zemí. Sbírka v současnosti obsahuje přes padesát stabilních motorů následujících výrobců:

Sbírku historických stabilních motorů neustále doplňujeme podle možností. Poslední přírůstky se objevují v rubrice novinky. Pokud vlastníte nějaký stabilní motor, nebo jen jeho torza či dílů, budeme vám vděčni za možnost získat tento do našich sbírek. Ozvěte se prosím na některý z kontaktů.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic