Muzeum starých strojů - Vybudování nových expozic technických muzeí na česko - polském pomezí

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Vybudování nových expozic technických muzeí na česko - polském pomezí

Projekt příhraniční spolupráce: Vybudování nových expozic technických muzeí na česko - polském pomezí vychází z dlouhodobé spolupráce mezi dvěma partnery, kteří jsou aktivní v záchraně industriálního dědictví. Hlavním realizátorem této aktivity je nezisková organizace Muzeum starých strojů a technologií, z.s. se sídlem v Žamberku, na polské straně upozorňujeme na jedinečné expozice železniční techniky v Javořině Slezské. Díky projektu bude upraven prostor před areálem muzea do podoby železničního nádraží navazujícího na vnitromuzejní úzkokolejnou dráhu. Provoz muzejní trati je z turistického pohledu vysoce atraktivní a má potenciál přilákat široké spektrum návštěvníků (železniční nadšenci, zájemci o technické památky, ale především rodiny s dětmi). Z hlediska komerčního potenciálu vidíme i zvýšený zájem o zážitkovou turistiku a teambuildingy, kde možnost jízdy parním vlakem je jednoznačným lákadlem. Nově vzniklá expozice železniční techniky (realizováno z vlastních zdrojů) bude přirozenou reklamou na partnerské Muzeum v Javořině Slezské, kde se nachází největší sbírka železniční techniky a související infrastruktury ve střední Evropě. Obě muzea pak vyzdvihují originální historické dědictví v podobě industriálních objektů.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic