Muzeum starých strojů - Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti


Realizujeme projekt z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014 - 2020.
Název projektu: Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
Termín realizace: 1.9.2019 - 30.6.2023
Celková hodnota projektu: 2 184 679,18 Euro Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 831 863,41 Euro

Hlavní cíl projektu:

Projekt zviditelní hmotné dědictví původně průmyslového pohraničí a přivede návštěvníky nejen k jeho historii, ale k industriální architektuře vůbec. Projekt má za cíl motivovat turisty k prozkoumání příhraničního regionu a zvýšit atraktivitu a povědomí o jedinečných objektech na české i polské straně v rámci cestovního ruchu. Konkrétně se jedná u vedoucího partnera o revitalizaci areálu bývalé textilní továrny v Žamberku, kde vznikne nové muzeum a následné vytvoření nových muzejních expozic a instalaci rozsáhlých sbírek strojů. Partner Město Žamberk vybuduje chybějící související infrastrukturu v podobě parkovacích ploch u tohoto muzea. Záměrem polského partnera je významná modernizace a dobudování objektu v Javořině Slezské, který umožní prezentaci celoevropsky jedinečné sbírky se specializací na parní lokomotivy a železnici.Vedoucí partner: Muzeum starých strojů a technologií, z.s.
Partneři projektu: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska a Město Žamberk.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic