Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Parní orba

Parní oračka je samohybný traktor hnaný parním strojem uzpůsobený k přetahování speciálního pluhu za pomoci navijáku. Pro orbu byly nutné vždy dva stroje mezi nimiž se pluh přetahoval na ocelovém laně. K soupravě náležela ještě obytná maringotka a cisterna na zásobní vodu pro parní stroje.

vyobrazení lanové orby z dobového katalogu firmy J. Fowler

Počátky lanové orby sahají až do padesátých let osmnáctého století, kdy Angličan John Fowler poprvé předvedl orbu za pomoci hnacího stroje. Tato na svou dobu převratná myšlenka umožnila rychlejší a hlavně kvalitnější kultivaci zemědělských ploch.
Výrobky strojírny Johna Fowlera postupně vešly ve všeobecnou známost a neustálým zdokonalováním konstrukcí oraček a pluhů se jeho firma stala nejznámějším a nejvýznamnějším výrobcem parních pluhů na světě. Za vrchol vývoje v této oblasti můžeme považovat typ Z7S, který svými dvěma rychlostmi, nejvýkonnějším parním strojem moderní konstrukce a přehřívačem páry, umožňoval zorat přes sto hektarů denně.
Lanová orba byla vytlačena až po druhé světové válce masivním nástupem orby přímé (pomocí traktorů se závěsnými pluhy), tak jak ji známe dnes. V ojedinělých případech se ale oračky udržely v provozu až do sedmdesátých let minulého století.

Ve sbírkách našeho muzea je souprava parní orby J. Fowler z roku 1912.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic