Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Souprava parní orby J. Fowler z roku 1912

Součástí sbírek našeho muzea je souprava parní orby vyrobená roku 1912 firmou Johna Fowlera v Leedsu v Anglii. Jejím základem je právě největší a nejvýkonější parní oračka typu Z7S, vyráběná pouze pro export.

tovární fotografie podobného typu oračky firmy J. Fowler

Oračka výrobního čísla 13294 typu Z7S byla vyrobena v továrně v Leedsu v roce 1912. Po odzkoušení byla dne 30. srpna 1912 rozebrána na díly a jak bylo v tehdejší době zvykem, lodí transportována do pobočného závodu firmy v Magdeburku, jenž byl v té době hlavní kanceláří firmy pro střední a východní Evropu. Odtud pak byla převezena do pobočky v Budapešti, kde byla smontována spolu s párovým strojem číslo 13295 a veškerým příslušenstvím prodána do cukrovaru v Želiezovcách.

Pravděpodobně při podzimní orbě roku 1929 došlo na stroji k utržení protizávaží levé ojnice, jehož následkem bylo zlomení klikové hřídele a poškození okolních částí stroje. Nová hřídel byla vyrobena na zakázku ve Vítkovických železárnách v únoru následujícího roku. Po této nehodě obě oračky sloužily i nadále spolehlivě až do ukončení parní orby u nás v roce 1972, ovšem již pod hlavičkou Státního statku Želiezovce.

parní oračka John Fowler Z7S těsně po převozu do Muzea

Po odstavení z provozu byly obě oračky spolu se dvěma antibalančními pluhy vystaveny na pomnících v okolních vesnicích. V roce 2002 byly odprodány do soukromých rukou a na konci roku 2005 byla oračka číslo 13294 spolu s pluhem a torzem obytné dřevěné maringotky získána do sbírek našeho muzea.

V současné době je oračka neprovozní, pracujeme na doplnění dokumentace a hledáme partnera (sponzora) pro její generální opravu. Plánovaná oprava by měla celou soupravu parní orby uvést do provozního, historicky věrného stavu, čímž se stane nejzajímavějším exponátem muzea.

příbuzná oračka typu Z7 (bez přehřívače) firmy J. Fowler opravená v Austrálii

Jak předvádění parní orby, tak samotná účast oračky na veřejných akcích bude naprosto ojedinělou událostí u nás i na celém Evropském kontinentu. Proto účast celé soupravy nebo i jen samotného parního traktoru na prezentačních akcích po celé republice i mimo ni, činí tento soubor exponátů jedinečným reklamním předmětem, který určitě přiláká pozornost každého návštěvníka.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic